Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần y dược Khánh Thiện

Địa chỉ: 193 Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng

Hotline: 02253.789.789

Email: khanhthiencompany@gmail.com