Erectile dysfunction - Máy cứu ngải Khánh Thiện
BELL’S PALSY (paralyzed nerve No. V)
14 March, 2017
Response from a patient: Hong Anh
14 March, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Simple disease

3 Comments

  1. nguyển chí nguyên says:

    nếu máy ngứu này cho hiệu quả tốt thì thật là tuyệt vời.và củng là niềm tự hào.vì đây là sự sáng tạo và phát minh của người việt nam.

    • ngô văn phương says:

      toi di kham bac sy bao toi bi benh packinson vay co dung may cuu ngai duoc khong xin tu van dum toi. dien thoai cua toi la 0916507669. cam on!