Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện

Các chứng bệnh đơn giản

Thursday, der 27. August 2020

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ)

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ) Đại cương: Chu Đan Khê cho rằng những chứng hư lao không phàm chứng ngũ lao là do lao quyện […]
Saturday, der 25. July 2020

YÊU THỐNG (ĐAU LƯNG)

Yêu thống (đau lưng) Đại cương: Yêu thống là một trong những chứng thuộc phạm vi chứng tý. Yêu thống bao gồm phạm vi rất rộng […]
Tuesday, der 21. July 2020

KIÊN THỐNG TÝ (ĐAU VAI GÁY)

Kiên tý thống (đau vai gáy) Đại cương: Kiên tý thống là một chứng bệnh thuộc phạm vi chứng tý do nhiều nguyên nhân gây bệnh khác […]
Saturday, der 18. July 2020

CÁC BỆNH VỀ CƠ XƯƠNG KHỚP

Các bệnh về cơ xương khớp     Viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp và đau nhức các khớp đều thuộc phạm vi chứng tý […]