Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện

Các chứng bệnh đơn giản

Monday, der 1. June 2020

Thấp khớp (do phong, hàn, thấp)

Triệu chứng của bệnh thấp khớp Gây ra những cơn đau đớn cùng cực Giai đoạn khởi phát: Nhận biết thấp khớp qua các dấu hiệu […]
Monday, der 20. March 2017

Máy cứu ngải : Cứu thấp khớp ( Do Phong – Hàn – Thấp )

Máy cứu ngải : Cứ thấp khớp ( Do Phong - Hàn - Thấp ). Sản phẩm vô cùng hữu nghiệm. Mang lại cho quý vị trải nghiệm tốt nhất thay vì phương pháp cứu ngải truyền thống mất thời gian mà ảnh hưởng tới sức khỏe.
Tuesday, der 14. March 2017

Cứu dưỡng sinh nâng cao sức khoẻ

Cứu dưỡng sinh nâng cao sức khoẻ
Thường xuyên cứu các huyệt Trung quản, Khí hải, Quan nguyên,Thận du, Mệnh môn, Túc tam Lý. Để nâng cao sức khỏe cho chính mình.

Tuesday, der 14. March 2017

Bệnh Di tinh liệt dương

Triệu chứng - Có những biểu hiện rối loạn về chức năng sinh dục nam. - Không quan hệ tình dục mà tinh tự ra thì gọi là: Di tinh. - Xuất tinh sớm gọi là: Tải tiết minh. - Ngủ mơ cũng xuất tinh gọi là: Mộng tinh.