Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện

Các chứng bệnh đơn giản

Monday, der 8. June 2020

ZONA THẦN KINH – NẤM TỔ ĐỈA

ZONA THẦN KINH – NẤM TỔ ĐỈA    Theo y học cổ truyền thì hai thể bệnh này thuộc chứng Phong – Thấp – Nhiệt độc. […]
Monday, der 8. June 2020

DI CHỨNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (biến chứng)

DI CHỨNG BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (biến chứng) Bệnh nhân sau nhiều năm mắc bệnh tiểu đường thường để lại nhiều biến chứng… Theo các nghiên cứu, […]
Monday, der 8. June 2020

CỨU NGẢI CHỮA TRẺ EM KHÓC DẠ ĐỀ

CỨU NGẢI CHỮA TRẺ EM KHÓC DẠ ĐỀ    Dạ đề nghĩa là “kêu đêm” một loại khóc không có nước mắt. Trẻ em ban ngày […]
Monday, der 8. June 2020

CHẤN THƯƠNG – DỊ TẬT DO GÃY XƯƠNG – VẾT MỔ SAU LIỀN

CHẤN THƯƠNG – DỊ TẬT DO GÃY XƯƠNG – VẾT MỔ SAU LIỀN   Sau gãy xương hoặc tấn thương thường để lại các biến chứng […]