Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện
Thursday, der 2. July 2015

Bằng độc quyền và Giấy chứng nhận

Sản phẩm được Nhà nước Cấp Bằng Độc Quyền Sáng Chế, Kiểu Dáng Công Nghiệp và Nhãn Hiệu độc quyền. Được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và lưu hành sản phẩm

Monday, der 8. June 2015

CÁC THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC KHÁNH THIỆN.

Các thành tựu đã đạt được của Công ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện

Các Thành Tựu đạt được của Công ty Cổ Phần Y Dược Khánh Thiện sau nhiều năm nghiên cứu thử nghiệm thành công Máy cứu ngải và viên thuốc ngải.