Liên hệ - Máy cứu ngải Khánh Thiện

GIỜ MỞ CỬA


Thứ Hai – Thứ Sáu
6 giờ 30 phút –  22 giờ 00 phút


Thứ Bảy – Chủ Nhật
6 giờ 30 phút –  22 giờ 00 phút

Phòng Khám Chữa Bệnh Khánh Thiện