Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện
Thursday, der 27. August 2020

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ)

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ) Đại cương: Chu Đan Khê cho rằng những chứng hư lao không phàm chứng ngũ lao là do lao quyện […]
Friday, der 31. July 2020

Bài thơ “Bảo vệ Khánh Thiện thời Cô Vít”

Bài thơ là tâm tư, tình cảm của cá nhân nhân viên Bảo Vệ công tác tại máy cứu ngải Khánh Thiện trong quá trình công tác thực hiện công tác kiểm tra, phòng chống dịch COVID
Saturday, der 25. July 2020

YÊU THỐNG (ĐAU LƯNG)

Yêu thống (đau lưng) Đại cương: Yêu thống là một trong những chứng thuộc phạm vi chứng tý. Yêu thống bao gồm phạm vi rất rộng […]
Tuesday, der 21. July 2020

KIÊN THỐNG TÝ (ĐAU VAI GÁY)

Kiên tý thống (đau vai gáy) Đại cương: Kiên tý thống là một chứng bệnh thuộc phạm vi chứng tý do nhiều nguyên nhân gây bệnh khác […]