Máy cứu ngải, Máy cứu ngải Khánh Thiện
Thursday, der 27. August 2020

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ)

HƯ LAO (SUY NHƯỢC CƠ THỂ) Đại cương: Chu Đan Khê cho rằng những chứng hư lao không phàm chứng ngũ lao là do lao quyện […]
Saturday, der 25. July 2020

YÊU THỐNG (ĐAU LƯNG)

Yêu thống (đau lưng) Đại cương: Yêu thống là một trong những chứng thuộc phạm vi chứng tý. Yêu thống bao gồm phạm vi rất rộng […]
Tuesday, der 21. July 2020

KIÊN THỐNG TÝ (ĐAU VAI GÁY)

Kiên tý thống (đau vai gáy) Đại cương: Kiên tý thống là một chứng bệnh thuộc phạm vi chứng tý do nhiều nguyên nhân gây bệnh khác […]
Monday, der 8. June 2020

ZONA THẦN KINH – NẤM TỔ ĐỈA

ZONA THẦN KINH – NẤM TỔ ĐỈA    Theo y học cổ truyền thì hai thể bệnh này thuộc chứng Phong – Thấp – Nhiệt độc. […]