Thông Báo!!! Công ty cổ phần Nay & Mai hiện không phải là "Đại lý" phân phối sản phẩm Máy Cứu Ngải và Thuốc Ngải Cứu của công ty Cổ Phần Y Dược Khánh Thiện - Máy cứu ngải Khánh Thiện

Thông Báo!!! Công ty cổ phần Nay & Mai hiện không phải là “Đại lý” phân phối sản phẩm Máy Cứu Ngải và Thuốc Ngải Cứu của công ty Cổ Phần Y Dược Khánh Thiện

Khanh Thien Delivery at Home.
19 March, 2015
Quảng cáo – Máy cứu ngải Khánh thiện
5 April, 2015

Thông Báo!!!

Công ty cổ phần Nay & Mai không phải là đại lý phân phối sản phẩm " Máy Cứu Ngải Và Viên Thuốc Ngải" của công ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng Công ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện Thông Báo đến quý Khách Hàng !!!

Công Ty cổ phần Nay & Mai hiện nay không phải là Đại lý phân phối sản phẩm ” Máy Cứu Ngải và thuốc Ngải Cứu Khánh Thiện”. Việc sử dụng những hình ảnh mang logo, tên Thương Hiệu Khánh Thiện khi chưa được phép của Công Ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện là sai trái pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của Công Ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện. Hiện nay Công ty cổ phần Nay & Mai không có sản phẩm cung cấp cho nhân dân, bằng bất kỳ hành vi nào. Nếu công ty Nay & Mai nói là có sản phẩm để bán thì sản phẩm đó không phải của công ty cổ phần Y Dược Khánh Thiện.

Công Ty Cổ Phần Y Dược Khánh Thiện thông báo để Quý Khách Hàng Biết mua đúng sản phẩm chính hãng của công ty!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Company news